Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-NapocaFacultatea de Istorie și Filosofie

Cod disciplină: HLR3207; credite ECTS: 4; ore fizice: 2 c. + 1 s.
Nivel Licență, anul I, an universitar 2017/2018, semestrul II
Specializări: Studii de securitate, linia română; Studii de securitate, linia engleză; R.I.S.E.
Titular curs: Lect. Univ. Dr. Mihai Maga (Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească)
Contact: mihai.maga@ubbcluj.ro

Tematica cursurilor

Colocviul final

Statistici privind evaluarea semestrială a studenților

iunie–septembrie 2018

Specializarea Nr. studenți înscriși Nr. studenți examinați Nr. studenți promovați Media notelor
Studii de securitate (română) 132 128 120 7,80
Studii de securitate (engleză) 24 20 20 8,90
Relații internaționale (română) 27 16 16 9,13
TOTAL 183 164 156 8,06
Distribuția frecvenței notelor
Frecvența: 8
 
17
 
15
 
15
 
23
 
34
 
52
 
Nota:45678910

Bibliografie orientativă