Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-NapocaFacultatea de Istorie și Filosofie

Cod disciplină: HLR3207; credite ECTS: 4; ore fizice: 2 c. + 1 s.
Nivel Licență, anul I, an universitar 2017/2018, semestrul II
Specializări: Studii de securitate, linia română; Studii de securitate, linia engleză; R.I.S.E.
Titular curs: Lect. Univ. Dr. Mihai Maga (Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească)
Contact: mihai.maga@ubbcluj.ro

Tematica cursurilor

Colocviul final

Bibliografie orientativă